Ceník služeb


Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.